Archive for Wrzesień, 2007

Politycy obiecują sześć stadionów na Euro 2012

W przygotowywanym przez ministra sportu pierwszym projekcie rozporządzenia ws. kluczowych inwestycji związanych z organizacją EURO-2012 znalazło się osiem przedsięwzięć: sześć stadionów, budowa placu targowego dla kupców ze Stadionu X-lecia i piesza przeprawa przez Wisłą w Warszawie – poinformowała w czwartek minister Elżbieta Jakubiak.

Jak wyjaśniła Jakubiak, obok nie budzących wątpliwości inwestycji związanych ze stadionami, pierwsza wersja listy priorytetów objęła urządzenie targowiska przy Radzymińskiej, bowiem przeniesienie handlu z okolic planowanej budowy Stadionu Narodowego jest warunkiem rozpoczęcia prac. Kładka nad Wisłą jest zaś częścią projektu zagospodarowania okolic stadionu i jego infrastruktury komunikacyjnej, a jej wykonanie w terminie wymaga zastosowania przyspieszonych procedur przy zamówieniu projektu.

Elżbieta Jakubiak spotkała się w czwartek w Belwederze z przyszłymi gospodarzami mistrzostw – prezydentami miast, wojewodami, marszałkami województw oraz grupą koordynatorów poszczególnych działów przygotowań. Jednym z głównych tematów rozmów, przygotowań. Jednym z głównych tematów rozmów, w których uczestniczył Czajkowski, był wybór procedur i trybu zamawiania projektów najważniejszych inwestycji, w tym stadionów piłkarskich.

Jak podkreślił po spotkaniu Czajkowski, wszystkie inwestycje związane z EURO będą realizowane według procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Zdaniem Czajkowskiego w grę wchodzić może nawet kilka tysięcy projektów, ale wykonawcy tych największych i najbardziej kosztownych wyłaniani będą w drodze przetargów. Przypomniał jednocześnie, że w uzasadnionych wypadkach korzystać można z różnych procedur zawartych w katalogu prawa o zamówieniach publicznych, w tym tzw. zakupu z wolnej ręki.

Mówiła o tym także minister Jakubiak, która wyjaśniła, że na przykład budowa Stadionu Narodowego prowadzona będzie w dwóch etapach – pierwszy, związany z zamówieniem projektu, ma być przeprowadzony z wolnej ręki, stanowić bowiem będzie zaledwie około 10 procent ogólnych kosztów. Wykonawca projektu wyłoniony zostanie natomiast w drugim etapie, już w drodze przetargu. Zapowiedziała jednocześnie, że uzasadnienie takiej procedury przedstawione zostanie w obszernym memorandum, w którym znajdą się także opinie renomowanych kancelarii prawnych.

Gospodarze miast i województw, mających przyjąć uczestników i gości mistrzostw, rozmawiali też z Elżbietą Jakubiak o pozasportowych inwestycjach – połączeniach drogowych i lotniczych, infrastrukturze hotelowej i turystycznej.

Jak ocenił po spotkaniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, nie wszystkie planowane inwestycje drogowe da się zrealizować na EURO-2012. Wyraził jednocześnie opinię, że w okresie mistrzostw nastąpi gwałtowny wzrost połączeń lotniczych, szczególnie tzw. tanich linii. Ogromnej wagi nabierają więc inwestycje związane z modernizacją i rozbudową lotnisk regionalnych, które w okresie mistrzostw – zdaniem Adamowicza – przeżywać będą istny boom.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele dwóch rezerwowych lokalizacji meczów EURO-2012 – Krakowa i Chorzowa. Oba miasta nie rezygnują ze swych aspiracji i intensywnie przygotowują się do mistrzostw. Minister Jakubiak przypomniała, że podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, zgodnie z którymi starać się będzie o rozszerzenie listy gospodarzy do sześciu miast.

Zdaniem minister Jakubiak i gospodarzy miast trudno dziś określić dokładne koszty budowy stadionów z uwagi na wahania cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. Koszt budowy Stadionu Narodowego wraz z towarzyszącymi obiektami sięgać może miliarda złotych, stadion w Gdańsku to nakłady około 180 mln euro, wrocławski – 120-150 mln euro. Nieco mniejsze będą nakłady na modernizowany obiekt w Poznaniu czy też istniejące już stadiony w Chorzowie i Krakowie.

Kolejne spotkanie gospodarzy regionów z ministrem sportu i koordynatorami mistrzostw zaplanowano za miesiąc, a jego zorganizowania podjął się prezydent Krakowa.

Źródło: Sport.pl

Komentarze

Rząd ma plan…

Ministerstwo Transportu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Rząd przeznaczył 121 mld zł na budowę dróg i autostrad. Średnio jest to ponad 24 mld zł rocznie.

Program opracowano zgodnie z wymogami art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Obejmuje on zadania z zakresu rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej, w tym zadania ujęte w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2004-2006 oraz w 2007-2013, a także realizowane bez udziału środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji programu wyniosą 121 mld zł. Program będzie finansowany z budżetu państwa, który zasilł pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, w kwocie blisko 35 mld zł, a także ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (ponad 7,7 mld zł).

Program będzie realizowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz drogowe spółki specjalnego przeznaczenia powołane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia pod nadzorem ministra właściwego do spraw transportu.

Najważniejsze inwestycje określone w Programie dotyczą budowy autostrady A-1 (do 2010 r.) oraz autostrad A-2 i A-4. Priorytetem będzie także budowa dróg ekspresowych północ-południe (S-19 i S-3) oraz inwestycje związane z organizacją EURO 2012.

W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa organizowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, opracowano program rozwoju połączeń drogowych między miastami, w których będą rozgrywać się mecze oraz połączeń transgranicznych. Łączna wartość inwestycji związanych z EURO 2012 wynosi 26 mld zł.

Program przewiduje, że w latach 2008-2012 powstanie około 620 km autostrad (dodatkowo powstanie około 473 km autostrad wybudowanych w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego), 1973 km dróg ekspresowych oraz 58 obwodnic miast o łącznej długości 393 km. Wzmocniona zostanie także nośność dróg krajowych do 115 kN na oś.

Priorytetami inwestycyjnymi do 2012 roku są:

* autostrada A-1 Gdańsk – Gorzyczki
* autostrada A-2 Świecko – Warszawa
* autostrada A-4 Zgorzelec – Korczowa
* droga ekspresowa S-3 Szczecin – Lubawka
* droga ekspresowa S-5 Nowe Marzy – Gniezno – Poznań
* droga ekspresowa S-7 Gdańsk – Kraków i Myślenice – Rabka
* droga ekspresowa S-8 Wrocław – Białystok
* droga ekspresowa S-17 Warszawa – Piaski
* droga ekspresowa S-19 Stobiernia – Lutoryż – Barwinek
* droga ekspresowa S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń.

Źródło: mojeauto.pl

Comments (1)

Dwuetapowa budowa Stadionu Narodowego

W Warszawie minister sportu Elżbieta Jakubiak spotkała się z przedstawicielami miast organizatorów Euro 2012. Tematem spotkania były kolejne etapy realizacji oraz omówienie procedur wyboru projektów architektonicznych.

Minister sportu Elżbieta Jakubiak zapowiedziała, że budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, który ma kosztować miliard złotych będzie przebiegała dwuetapowo, najpierw projekt, a później zostanie ogłoszony przetarg na budowę stadionu.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Tomasz Czajkowski zapewnił, że wszystkie zamówienia związane z EURO będą realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uważa, że Euro to wielka szansa dla rozwoju tanich linii lotniczych, którymi będą mogli podróżować kibice i turyści.

Elżbieta Jakubiak zapowiedziała, że na najbliższe posiedzenie rządu przygotuje projekt rozporządzenia o EURO, w którym znajdzie się 8 inwestycji, w tym 6 stadionów: w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu oraz dodatkowe w Krakowie i Chorzowie. Rozporządzenie ma obejmować również przygotowanie targowiska przy ulicy Radzymińskiej, gdzie mają się przenieść kupcy ze Stadionu 10-lecia. W ramach inwestycji powstanie także most pieszy przez Wisłę.

Informacyjna Agencja Radiowa
Źródło: Bankier.pl

Komentarze

Do Euro 2012 dopĹacimy

Organizowanie Euro 2012 wzbudza wątpliwości Janusza Korwina Mikke. Portugalia do swojej imprezy dopĹaciła, podobne będzie i w Polsce – twierdzi Mikke i pyta, dlaczego nie można kupiÄ gotowego projektu stadionu i dlaczego zgodnie ze specjalnÄ ustawÄ można bezprzetargowo wybraÄ wykonawcÄ.

Oto link do video bloga:

Źródło: Bankier.pl

Komentarze

Rząd przyjął program budowy dróg za 121 mld zł w latach 2008-2012

Warszawa, 25.09.2007 (ISB) – Rząd przyjął we wtorek „Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012″, według którego rozbudowa i modernizacja sieci drogowej pochłonie w tym okresie 121 mld zł, poinformowała wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska. W samym 2008 roku program będzie kosztować budżet państwa 16 mld zł.

„Rada Ministrów uchwaliła, po raz pierwszy po 1989 roku [...] duży, pięcioletni program budowy dróg krajowych w Polsce na łączną kwotę 121 mld zł na lata 2008-2012, który wprowadza nową jakość w planowaniu procesu budowy, rozbudowy i modernizacji dróg” – powiedziała Gilowska podczas konferencji prasowej.

„W ramach tych 121 mld zł trzeba uczciwie przyznać, że środki krajowe, szczególnie z budżetu państwa, będą stanowiły ponad 2/3 wszystkich wydatków, a więc przyjęliśmy na siebie bardzo duży ciężar” – dodała.

Wicepremier wyjaśniła, że mechanika pozyskiwania środków unijnych sprawia, że w horyzoncie pięcioletnim zapewnią one jedynie 1/3 potrzebnych środków.

Gilowska poinformowała też, że realizacja programu oznacza konieczność asygnowania z budżetu państwa środków sięgających ponad 16 mld zł w 2008 roku i „grubo ponad” 20 mld zł w 2009 i 2010 roku.

„Najważniejsze inwestycje dotyczą zakończenia do 2010 r. budowy autostrady A-1 oraz w dalszej perspektywie autostrad A-2 i A-4. Priorytetem będzie także budowa dróg ekspresowych północ-południe (S-19 i S-3) oraz inwestycje związane z organizacją EURO 2012″ – podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„‘Program budowy dróg krajowych zakłada powstanie ok. 620 km autostrad realizowanych w systemie tradycyjnym, 473 km autostrad w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, ponad 1973 km dróg ekspresowych oraz 58 obwodnic o łącznej długości 393 km. Poza tym, program przewiduje modernizację około1163 km dróg krajowych” – głosi komunikat.

„Ten program budowy dróg krajowych i autostrad jest skoordynowany z ścieżką wyznaczoną przez program konwergencji” – podkreśliła także minister finansów.

Na początku sierpnia minister transportu Jerzy Polaczek zapowiadał, że na koniec 2007 roku będzie w budowie 258 km autostrad i 183 km dróg ekspresowych.

Według ówczesnych danych, na odcinku 541 km planowanych autostrad i 845 km dróg ekspresowych są prowadzone prace projektowe, poprzedzające budowę. Wstępny etap – wykup gruntów – jest prowadzony natomiast na odcinku 656 km planowanych autostrad i 870 km dróg ekspresowych. (ISB)

Źródło: Bankier.pl

Komentarze

Następna strona »